Announcements

Thông báo lịch thi lại các lớp học lại

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo lịch thi lại các lớp học lại
by Phương Hoàng Việt - Friday, 25 May 2018, 9:21 AM
 
  • Lớp STA redo: Thi vào sáng ngày thứ 2, 28/05/2018 từ 07h30
  • Lớp IST redo: Thi vào chiều ngày thứ 2, 28/05/2018 chia 2 ca, ca 1 từ 12h30 ca 2 từ 13h30.
  • Lớp PPL redo: Thi vào chiều tối ngày thứ 2, 28/05/2018 chia 2 phòng thi cùng 1 ca từ 17h.
Danh sách chia ca và phòng thi sẽ được cập nhật sau. Sinh viên nộp tiền thi lại từ sáng mai từ 9h tại VPK