Tin học cơ sở

Thu phí học lại THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016

 
 
Hình của Admin User
Thu phí học lại THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016
Bởi Admin User - Thursday, 29 October 2015, 5:29 PM
 

Khoa CNTT đề nghị sinh viên học lại THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016 nhanh chóng nộp phí học lại THCS tại phòng Tài Vụ để được có tên trong danh sách thi.

Thời gian nộp: Từ ngày 21/09/2015 đến ngày 25/09/2015.