Announcements

Thông báo danh sách thi môn JAV K15 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi môn JAV K15 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Monday, 28 May 2018, 4:15 PM
 

Trong lịch thi đã thông báo có 3 ca, ở lịch thi chích thức thêm 1 ca từ 9h ở phòng 612C.

Danh sách chia ca trong file đính kèm.