Job Opportunities

Thông báo tuyển dụng kĩ sư làm việc tại Nhật Bản

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tuyển dụng kĩ sư làm việc tại Nhật Bản
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 October 2018, 4:04 PM
 

Thông báo tuyển dụng kĩ sư làm việc tại Nhật Bản (xem file đính kèm)