Timetable & Exam Schedule

Fall 2018 Exam Schedule (Updated 03/01/2019)

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Fall 2018 Exam Schedule (Updated 03/01/2019)
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 3 January 2019, 10:04 PM
 

Ver 1.1:

- Thêm phòng thi đến ngày 21/12/2018
- Thêm lịch thi lại AIW K15
- Update lịch thi đi các môn của K16 và K17 đến ngày 05/01/2019

Ver 1.2:

- Cập nhật lịch thi K17

- Cập nhật lịch thi lại AIT NSE SEG K16