Announcements

Danh sách thi môn CAL K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách thi môn CAL K17
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 3 January 2019, 9:57 PM
 

Danh sách chia ca thi môn CAL của K17

  • Phòng thi: 608C, 612C
  • Thời gian: 04/01/2019
  1. Ca 1: Từ 12h30 - 14h10
  2. Ca 2: Từ 14h10 - 15h50
Sinh viên xem danh sách chia ca ở file đính kèm và không được đổi ca thi. Sinh viên đến muộn 10' sau khi phát đề không được vào phòng thi.