Course Mark Collection

Thông báo điểm thi lần 1 lớp học lại CAL & ALG Fall 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi lần 1 lớp học lại CAL & ALG Fall 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 18 February 2019, 2:37 PM
 

Thông báo điểm thi lần 1 lớp học lại CAL & ALG Fall 2018. 

Thời hạn nộp đơn phúc tra: trước 11h sáng thứ Ba, ngày 19/2/2019 tại VPK