Research & Development

Hội thảo khoa học giáo viên 2019

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Hội thảo khoa học giáo viên 2019
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Friday, 22 May 2020, 10:39 AM
 

Thông báo

Hội thảo khoa học giáo viên khoa Công nghệ thông tin năm 2019 đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 25/01/2019. Các Thầy, Cô và các em sinh viên có thể tìm đọc kỷ yếu đã xuất bản trên thư viện của trường, tủ sách văn phòng khoa hoặc bản mềm được đính kèm trong thông báo này cũng như trên thư viện điện tử.

Trân trọng

Trợ lý khoa học

Đinh Thị Minh Nguyệt

Picture of Phương Hoàng Việt
Trả lời: Hội thảo khoa học giáo viên 2019
by Phương Hoàng Việt - Friday, 22 May 2020, 10:38 AM
 

Chị ơi kỷ yếu này có bản in không ạ?

Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Trả lời: Hội thảo khoa học giáo viên 2019
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Friday, 22 May 2020, 10:40 AM
 

Em ơi có bản in lưu ở Thư viện và tủ sách của khoa nhé.