Research & Development

Gia hạn thêm thời gian nộp tóm tắt bài bảo gửi HTKH SV

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Gia hạn thêm thời gian nộp tóm tắt bài bảo gửi HTKH SV
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Tuesday, 7 May 2019, 8:56 AM
 
Thông báo
Hạn cuối nộp papers cho hội thảo khoa học sinh viên được gia hạn thêm đến hết ngày 14/05/2019.
Thân mến
Nguyetdtm