Research & Development

Viết tóm tắt cho bài báo gửi hội thảo khoa học sinh viên

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Viết tóm tắt cho bài báo gửi hội thảo khoa học sinh viên
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Thursday, 16 May 2019, 9:28 AM
 

Kính gửi các thầy cô hướng dẫn và các em sinh viên

Các em sinh viên đã gửi bài báo đến hội thảo khoa học sinh viên cần hoàn thiện 1 bản tóm tắt có chữ ký của đại diện nhóm và chữ ký của giáo viên hướng dẫn theo mẫu trong file đính kèm. Các em nộp bản tóm tắt về vpk cho cô Huyền muộn nhất là thứ 2 ngày 20/5/2019.

Chú ý: Nếu bài báo nào không có bản tóm tắt hợp lệ sẽ không đủ điều kiện tham gia hội thảo khoa học sinh viên.

Trân trọng

Nguyetdtm