Research & Development

Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên năm 2019

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên năm 2019
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Wednesday, 22 May 2019, 1:54 PM
 

GIẤY MỜI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI THÀY, CÔ VÀ CÁC EM SINH VIÊN

tới tham dự

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019
Địa điểm: Phòng 102 nhà C, Trường Đại học Hà Nội

          Rất hân hạnh được đón tiếp!


                                                          Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019
                                                           TRƯỞNG KHOA

                                                            TS. Nguyễn Xuân Thắng