Announcements

Thông báo điểm môn PMA K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PMA K17
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 18 June 2019, 2:00 PM
 

Thông báo điểm môn PMA K17


Sinh viên có thắc mắc về điểm thành phần và điểm thi gửi email cho thầy Tuấn: minhtuan_fit@hanu.edu.vn.

Deadline: 16h ngày 20/06/2019