Announcements

Thông báo điểm môn PST K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm môn PST K17
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 19 June 2019, 9:13 AM
 

Thông báo điểm môn PST K17

Nhận đơn phúc tra tại VPK P210C đến 16h ngày 20/06/2019.