Announcements

Thông báo v/v mở lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v mở lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 9 August 2019, 2:26 PM
 

[BM THCS - Khoa CNTT] Thông báo v/v mở lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước:

Hiện nay K. CNTT đã mở lớp THCS_46 dành cho SV K2016 trở về trước, thời gian học từ 07/9 - 23/11/2019 vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần. Thời hạn đăng kí: đến hết ngày16/8/2019. Đề nghị SV các khóa từ khóa 2016 trở về trước đăng kí học trực tiếp qua cổng thông tin đào tạo theo thời hạn trên.