Announcements

Cập nhật v/v đăng ký tín chỉ môn học khóa 2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Cập nhật v/v đăng ký tín chỉ môn học khóa 2017
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 14 August 2019, 8:35 AM
 

Hiện tại sau khi điều chỉnh môn học, phòng Quản lý Đào tạo đã cập nhật lên thời khóa biểu cá nhân của sinh viên. Tuy nhiên, do quy chế của Nhà trường 1 số lớp không đủ số lượng sinh viên sẽ bị hủy hoặc phải điều chỉnh bao gồm:

  • DBS02: 15 sinh viên
  • WPR02: 16 sinh viên
  • WPR01: 21 sinh viên
  • EBU02: 16 sinh viên
Ngoài ra, có 1 lớp sinh viên đăng ký vào quá đông là DBS04 dẫn đến số lượng hiện tại là 40 sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu học của sinh viên những lớp trên, khoa sẽ mở thêm 1 lớp Tut của 2 môn DBS và WPR vào buổi tối nhằm tránh trùng lịch học với những môn khác.
  • Đối với môn DBS: các sinh viên lớp DBS02 bị hủy có thể đăng ký vào học. Ngoài ra nếu số lượng lớp mở thêm chưa đủ, những sinh viên đăng ký vào lớp DBS04 sau ngày 09/08 sẽ được điều chuyển sang để giảm tải cho lớp DBS04.
  • Đối với môn WPR: các sinh viên 2 lớp WPR01 và 02 nếu có nguyện vọng tiếp tục học môn WPR đăng ký vào lớp này.
  • Đối với môn EBU: do lịch học của Định hướng Hệ thống thông tin đều nằm cùng 1 ngày thứ 3, nên 1 số sinh viên lớp EBU01 được điều chỉnh sang 02 nhằm đảm bảo sĩ số cho 2 lớp
Về thời gian học:
  • Lớp DBS: tối thứ 2 hàng tuần từ 17h20-19h00
  • Lớp WPR: tối thứ 3 hàng tuần từ 17h20-19h00
Sinh viên nếu có nguyện vọng đăng ký tại VPK P210 vào sáng mai thứ 5 ngày 15/08/2019 hoặc gửi đơn đăng ký vào email: phuonghv@hanu.edu.vn