Announcements

Khảo sát việc làm sinh viên đã tốt nghiệp năm 2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Khảo sát việc làm sinh viên đã tốt nghiệp năm 2018
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 20 August 2019, 2:45 PM
 

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Trường Đại học Hà Nội triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2018. Đề nghị các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 và tháng 12/2018 thực hiện khảo sát theo đường link sau:

https://forms.gle/YvsQTRWhuCjY6Xy56