Research & Development

V/v nhận tiền nhuận bút hội thảo khoa học sinh viên năm 2019

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
V/v nhận tiền nhuận bút hội thảo khoa học sinh viên năm 2019
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Friday, 30 August 2019, 9:37 AM
 

Gửi các em sinh viên

Mời các em sinh viên có tên trong danh sách đến VPK gặp cô Huyền nhận tiền nhuận bút cho bài đăng hội thảo khoa học sinh viên năm 2019.

Thời gian: từ 7h30-11h00 và 14h00-16h30 các ngày 03 và 04/9/2019.

Khi đi các em mang theo thẻ sinh viên hoặc cmt. Đối với các nhóm các em chỉ cần cử 1 đại điện đến nhận.

Thân mến

Nguyetdtm