Announcements

THÔNG BÁO TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018 - 2019 CHO SINH VIÊN K15, K16, K17, K18

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
THÔNG BÁO TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018 - 2019 CHO SINH VIÊN K15, K16, K17, K18
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 26 September 2019, 9:20 AM
 

THÔNG BÁO TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018 - 2019 CHO SINH VIÊN K15, K16, K17, K18
Trong danh sách đính kèm là những sinh viên đã có thẻ BHYT theo đối tượng khác và những sinh viên không nộp mã số bảo hiểm xã hội theo quy định trong năm học 2018 – 2019(đợt mua thẻ BHYT tháng 1 năm 2019) nên không được cấp thẻ BHYT năm 2019. Những sinh viên có tên trong danh sách trên xuống phòng y tế để nhận lại tiền, thời gian từ ngày 26/9/2019 đến ngày 31/10/2019 .
Ghi chú : Những sinh viên đã có thẻ BHYT theo đối tượng khác trong năm học 2019 – 2020 không nằm trong đợt trả lại tiền BHYT lần này, sẽ có thông báo sau.