Tin học cơ sở

Mô tả học phần tin học cơ sở

 
 
Picture of Admin User
Mô tả học phần tin học cơ sở
by Admin User - Thursday, 29 October 2015, 5:27 PM
 

1. Thông tin chung

Môn học: Tin học cơ sở

Mã môn học: VIE212

Môn học bắt buộc

2. Mục tiêu môn học

2.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và khái quát về tin học và máy tính, nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu trong nhà trường và phục vụ công tác chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

2.2. Hỗ trợ sinh viên dễ dàng dành được các chứng chỉ đạt chuẩn về CNTT theo nhu cầu của xã hội và các nhà tuyển dụng lao động.

3. Số ĐVHT: 04

4. Trình độ: Sinh viên hệ Đại học chính quy

5. Phân bổ thời gian:

 - Giảng lí thuyết: 30 tiết

- Thực hành - Kiểm tra: 30 tiết

6. Mục đích của học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khai thác và sử dụng máy tính.

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về tin học, công nghệ thông tin. Thông qua lý thuyết và thực hành, học phần giúp sinh viên:

- Làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công cụ phục vụ học tập một cách hiệu quả.

- Hiểu rõ cách thức hoạt động của máy tính. Nắm chắc qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách.

- Đạt trình độ tương đương với chứng chỉ A theo chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Bao gồm những nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản như sau:

- Những kiến thức căn bản về máy tính, hệ điều hành.

- Những kĩ năng cơ bản về: MS.Word, Excel, PowerPoint.

- Những thao tác cơ bản trong sử dụng và khai thác mạng, Internet.

Môn học Tin học cơ sở sẽ trang bị cho sinh viên có thể sử dụng thành thạo máy tính trong các công việc như soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính điện tử, khai thác và sử dụng Internet, sử dụng các công cụ trình chiếu, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng khác, hiểu rõ cách thức hoạt động cơ bản của hệ điều hành Windows… Qua những kiến thức rất cơ bản đã được trang bị này, sinh viên có thể tự học và áp dụng vào từng công việc cụ thể sau này.

8. Yêu cầu đối với sinh viên

- Được phép vắng mặt không quá 20% tổng số buổi học.

 - Thi kết thúc học phần trên máy tính.

 - Phải đăng kí thi lại ngay sau khi công bố điểm thi lần 1 nếu điểm thi kết thúc học phần dưới 5.

 - Được phép đăng kí học lại vào các kì tiếp theo.

9. Tài liệu học tập

Các tài liệu điện tử E-book (mục “Tài nguyên học tập” trên Cổng thông tin đào tạo daotao.hanu.vn)

10. Thang điểm đánh giá

Thang điểm 10