Announcements

Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí môn THCS kì 1, 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí môn THCS kì 1, 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 15 November 2019, 3:08 PM
 

Đề nghị SV các lớp 03, 04, 05, 06, 08, 23, 25, 44 nợ học phí trong danh sách kèm theo (note vàng) khẩn trương nộp học phí môn THCS kì 1, 2019-2020. Thời hạn nộp: trước 16h chiều thứ Ba, ngày 19/11/2019. SV không nộp học phí sẽ bị cấm thi hết môn và phải học lại vào kì tiếp theo.