Announcements

K16 - ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

 
 
Picture of TRINH BAO NGOC
K16 - ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
by TRINH BAO NGOC - Friday, 22 November 2019, 1:24 AM
 


Dear all,

Đề nghị tất cả sinh viên K16 (trừ các bạn tham gia thực tập sớm) điền vào form khảo sát  (click here).

Deadline: 16:00, Sunday, 24th, November 2019.

Ngoài ra như đã thông báo, các bạn có thể xem thêm thông tin về 1 số công ty được tham gia hướng dẫn lần này (đều là các công ty outsourcing hàng đầu hiện nay) trong danh sách dưới đây:

  1. GMO RUNSYSTEM (Website: www.runsystem.net), là công ty Nhật Bản quy mô 600 nhân sự, các dự án từ nhiều nước nhưng chủ yếu là Nhật Bản. Tuyển thực tập các vị trí: JAVA, .NET, PHP.
  2. SMARTOSC (Website: www.smartosc.com): quy mô 300 nhân sự, các dự án chủ yếu là Mỹ, Châu Âu. Tuyển thực tập các vị trí: PHP, TESTER.
  3. SEPTENI (Website: www.septeni-technology.jp/vn/), là công ty Nhật Bản, quy mô 200 nhân sự, thị trường chủ yếu là Nhật Bản. Tuyển thực tập về ngôn ngữ Scala (yêu cầu biết lập trình cơ bản để trở thành Full-stack Developer).
  4. FSOFT, quy mô ~16.000 nhân sự. Tuyển thực tập về các ngôn ngữ: JAVA,.NET, TESTER, C, C++, và có thể 1 số công nghệ khác.

Chú ý:

Bạn có khả năng không được phân vào công ty / công nghệ đã đăng ký do các điều kiện bất khả kháng về (số lượng sv đăng ký vào 1 công ty, công nghệ công ty và kỹ năng của các bạn). Tuy nhiên để khả năng đỗ vào công ty cao, đề nghị các bạn khai đúng năng lực của mình như trong survey có hướng dẫn.

Ngoài ra, sinh viên không đăng ký sẽ bị phân vào công ty bất kỳ và phải chịu trách nhiệm về việc hoàn thành đầy đủ nội dung thực tập của công ty kể cả công nghệ mình không thành thạo.


Mọi thắc mắc, liên hệ trực tiếp với thầy Ngọc qua số điện thoại, hoặc tại văn phòng 407C (không gửi email).

Ngoctb