Course Mark Collection

Thông báo điểm thi hết môn ISD lớp học lại Fall 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn ISD lớp học lại Fall 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 28 November 2019, 7:01 AM
 

Thông báo điểm thi hết môn ISD lớp học lại Fall 2019 (xem file đính kèm): thời hạn phúc tra: trong vòng 3 ngày sau khi thông báo điểm lần 1.

Lịch thi lại: 9h30 sáng ngày 09/12/2019 tại 417C.