Announcements

Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020 (K2017, 2018)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020 (K2017, 2018)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 2 December 2019, 3:22 PM
 

Đề nghị SV các lớp nợ học phí trong danh sách kèm theo (note vàng) khẩn trương nộp học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020. SV không nộp học phí sẽ bị cấm thi hết môn, phải học lại và không được đăng kí môn học vào kì tiếp theo.