Announcements

Thông báo điểm lần 2 lớp JAV, PPL học lại Fall 2019

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 2 lớp JAV, PPL học lại Fall 2019
by Phương Hoàng Việt - Friday, 13 December 2019, 1:22 PM
 

Thông báo điểm lần 2 lớp JAV, PPL học lại Fall 2019

Nhận đơn phúc tra đến 16h00 ngày 13/12/2019 tại VPK 210C.

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Thursday, 12 December 2019, 12:51 PM)