Announcements

Thông báo lịch thi hết môn ISD kì 1, 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thi hết môn ISD kì 1, 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 18 December 2019, 12:56 PM
 

Thông báo lịch thi hết môn ISD kì 1, 2019-2020:
Thời gian: 14h chiều thứ Năm, ngày 26/12/2019
Địa điểm: 407C
Hình thức thi: Phỏng vấn