Announcements

Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 K17
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 29 December 2019, 9:36 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 K17

Thời gian: 8h-10h ngày 30/12/2019

Phòng thi: 612C,712C