Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn MUL K17

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn MUL K17
by Phương Hoàng Việt - Monday, 30 December 2019, 7:09 AM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi môn MUL K17

Thời gian: ngày 30/12/2019

  • Section 1: 13h00 - 14h00
  • Section 2: 14h05 - 15h05
  • Section 3: 15h10 - 16h10

Phòng thi: 410C - Danh sách chi tiết sinh viên kiểm tra ở file đính kèm.