Announcements

[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 10 January 2020, 8:07 AM
 

[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước:

Hiện nay K. CNTT đã mở lớp THCS_92 dành cho SV K2016 trở về trước, thời gian học từ 08/02 - 09/5/2020 vào các buổi sáng thứ 7 hàng tuần, tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 14 SV đăng kí học do đó không đủ số lượng SV tối thiểu để mở lớp. Vì vậy, BM THCS đề nghị các SV chưa từng học hoặc phải học lại môn THCS khẩn trương nộp đơn đăng kí học về VPK K. CNTT (P. 210C). Thời hạn đăng kí: đến hết thứ Hai, ngày 13/01/2020.

BM THCS trân trọng thông báo!