Announcements

Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 14 January 2020, 2:41 PM
 

Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020:
Đề nghị SV khóa 2014, 2015, 2016 còn nợ các môn thuộc học kì 2 đăng kí học lại theo link sau:
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=58
password: #relearns2020
Thời hạn đăng kí: từ ngày 15/01 - 19/01/2020.
Thời hạn nộp học phí học lại: từ 04/02 - 07/02/2020
Địa điểm nộp: P. 106 nhà A