Announcements

[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 14 January 2020, 2:58 PM
 

[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020:

Đề nghị các SV có tên trong danh sách kèm theo nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020 tại P. 106 nhà A, từ ngày 15 - 17/01/2020 tại P. 106 nhà A.