Announcements

Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 12 February 2020, 9:57 AM
 

Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020:
Đề nghị SV các Khoa xem kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020 theo tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo.

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm.

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020.