Research & Development

Thư mời tham gia hội thảo khoa học sinh viên cấp trường

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Thư mời tham gia hội thảo khoa học sinh viên cấp trường
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Wednesday, 3 June 2020, 8:09 AM
 

Kính gửi các em sinh viên

Theo Thông báo số 181/TB-ĐHHN ngày 07/02/2020, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa khọc sinh viên cấp Trường với chủ đề "Văn hóa đọc của sinh viên trong bối cảnh hiện nay" do Khoa Giáo dục chính trị và Thư viện phối hợp chủ trì:

  • Thời gian: Từ 7:30-11:00 Thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020
  • Địa điểm: Tầng 4, Thư viện Trường Đại học Hà Nội
  • Kinh phí hỗ trợ cho đại biểu tham dự là CBGV và SV: Nhà trường có hỗ trợ 
  • Chương trình chi tiết: Xin mời xem file đính kèm
  • Nội dung: Hội thảo góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên của Nhà trường; giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đọc đối với quá trình tự học, làm giàu trí thức, nâng cao khả năng tư duy và năng lực tự nghiên cứu; giới thiệu và hướng dẫn sinh viên nắm bắt các công cụ tìm kiếm hiện đại để ứng dụng vào quá trình tra cứu, tiếp cận các nguồn tư liệu trong và ngoài nước; định hướng cho sinh viên về phương pháp tìm kiếm, lựa chọn tư liệu, đọc và học một cách hiệu quả

​Bạn nào quan tâm và mong muốn tham gia hội thảo mời các em gửi email đăng ký cho cô Nguyệt trước 23h00 thứ Năm ngày 04/6/2020 theo hướng dẫn sau:

Tiêu đề email: Đăng ký tham gia hội thảo KHSV cấp trường

Nội dung email bao gồm họ và tên sinh viên, Mã sv, lớp.

Emai gửi đến hòm thư nguyetdtm@hanu.edu.vn

Trân trọng cảm ơn các em

Trợ lý khoa học

Đinh Thị Minh Nguyệt