Research & Development

Danh sách bài đăng và chương trình hội thảo khoa học sinh viên 2020

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Danh sách bài đăng và chương trình hội thảo khoa học sinh viên 2020
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Thursday, 25 June 2020, 9:32 AM
 

Thông báo

Ban tổ chức hội thảo Khoa học sinh viên 2020 trân trọng thông báo danh sách những bài báo cáo khoa học được duyệt đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên năm 2020.

Kính đề nghị tất cả những nhóm có tên trong danh sách tham dự hội thảo đầy đủ và đúng giờ. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo như sau:

  • Thời gian: 8h00-11h00 ngày 04/07/2020
  • Địa điểm: Phòng 102 nhà C
  • Lịch trình tổ chức: mời xem file đính kèm
Đối với các bài được chọn thuyết trình trong hội thảo (các bài có ghi chú là "Thuyết trình tại hội thảo") đề nghị các tác giả chuẩn bị trước slide báo cáo và gửi về email: Nguyetdtm@hanu.edu.vn trước 01/07/2020. Thời lượng và thứ tự thuyết trình mời các em xem trong file lịch trình đính kèm.
Trân trọng cảm ơn các em
Trợ lý khoa học
Đinh Minh Nguyệt