Course Mark Collection

Thông báo điểm thi hết môn DSAlớp học lại Spring 2020

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi hết môn DSAlớp học lại Spring 2020
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 June 2020, 1:39 PM
 

Thông báo điểm thi hết môn DSAlớp học lại Spring 2020 (xem file đính kèm).

Thời hạn phúc tra: trong vòng 3 ngày sau khi thông báo điểm lần 1.