Research & Development

Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm 2020

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Thư mời tham dự hội thảo khoa học sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm 2020
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Thursday, 2 July 2020, 11:18 AM
 

GIẤY MỜI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC EM SINH VIÊN

tới tham dự

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h00 – 11h00, thứ Bảy ngày 04 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Phòng 102 – Nhà C – Trường Đại học Hà Nội.

Sự có mặt của các em là niềm vinh dự và góp phần vào thành công của Hội thảo.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020
  BAN TỔ CHỨC