Timetable & Exam Schedule

Fall 2020 Exam Schedule

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Fall 2020 Exam Schedule
by Phương Hoàng Việt - Monday, 21 December 2020, 3:27 PM
 
  • Ver 1.0 (14/12/2020)
  • Ver 1.1 (21/12/2020) - Đổi lịch thi môn MLA, MUL, SE1

(Edited by Thu Huyền Trịnh Thị - original submission Monday, 14 December 2020, 10:08 AM)

Note: lịch thi các môn SRM, ATI, AIN sẽ được cập nhật sau do kết thúc muộn