Research & Development

Danh mục bài đăng và lịch trình tổ chức HTKH SV 2021

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Danh mục bài đăng và lịch trình tổ chức HTKH SV 2021
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Monday, 24 May 2021, 8:30 AM
 

Thông báo

Ban tổ chức hội thảo Khoa học sinh viên 2021 trân trọng thông báo danh sách những bài báo cáo khoa học được duyệt đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên năm 2021.

Kính đề nghị tất cả những nhóm có tên trong danh sách tham dự hội thảo đầy đủ và đúng giờ. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo như sau:

  • Thời gian: 8h00-11h30 ngày 29/5/2021.
  • Địa điểm: Online trên Google Meet (meet.google.com/ofc-purn-doe)
  • Lịch trình tổ chức: mời xem file đính kèm
Đối với các bài được chọn thuyết trình trong hội thảo (các bài có ghi chú là "Báo cáo viên") đề nghị các tác giả chuẩn bị trước slide báo cáo và gửi về email: Nguyetdtm@hanu.edu.vn trước 28/5/2021. Thời lượng và thứ tự thuyết trình mời các em xem trong file lịch trình đính kèm.
Trân trọng cảm ơn các em
BTC