Research & Development

Thư mời tham dự HTKH Sinh viên 2021

 
 
Picture of Nguyệt Đinh Thị Minh
Thư mời tham dự HTKH Sinh viên 2021
by Nguyệt Đinh Thị Minh - Monday, 24 May 2021, 8:33 AM
 

GIẤY MỜI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC EM SINH VIÊN

tới tham dự

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2021

Thời gian8h00 – 11h30, thứ Bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Địa điểmTrực tuyến trên Google Meet

Video call link: https://meet.google.com/ofc-purn-doe

Sự có mặt của các em là niềm vinh dự và góp phần vào thành công của Hội thảo.

Trân trọng kính mời!

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021
  BAN TỔ CHỨC