Tin học cơ sở

Kết quả thi học phần môn THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016 (đầy đủ)

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Kết quả thi học phần môn THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016 (đầy đủ)
by Quân Đặng Đình - Thursday, 24 December 2015, 3:13 PM
 

Bộ môn Tin học cơ sở thông báo kết quả thi học phần đợt 1 năm học 2015 - 2016.

[Cập nhật lúc 16h26 ngày 21/12/2015: Đã có đủ điểm]

Đề nghị sinh viên theo tải kết quả thi THCS đợt 1 năm học 2015 - 2016 tại đường link sau đây (hoặc tải file đính kèm):

https://www.dropbox.com/s/el63tsrq0xl9bye/2015_2016_Dot1_KQHT_publish.xlsx?dl=1

Bộ môn tiếp nhận đơn phúc tra bài thi từ ngày 16/12/2015 đến hết ngày 21/12/2015 tại văn phòng Khoa CNTT 210C trong giờ hành chính.

Bộ môn THCS trân trọng thông báo