Tin học cơ sở

Thông báo mở lớp THCS đợt 2 năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Thông báo mở lớp THCS đợt 2 năm học 2015 - 2016
by Quân Đặng Đình - Tuesday, 10 November 2015, 3:50 PM
 
Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin có kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 2 năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Thời gian:
- Nhận đăng ký: Từ 9h00 sáng 16/11/2015 đến hết ngày 23/11/2015
- Thời gian học: Từ ngày 30/11/2015 đến 19/02/2016

Trong đó:
- Các lớp học liên tục trong 12 tuần, mỗi tuần học 01 buổi trực tiếp trên phòng máy.

2. Đối tượng đăng ký
:
- Sinh viên học lần đầu hoặc học lại THCS của các khoa tiếng và chuyên nghành.

3. Thủ tục đăng ký:
- Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn/ bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).

4. Thông tin hỗ trợ:
- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn.
- Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website: http://fit.hanu.edu.vn hoặc gửi email về: thcs@hanu.edu.vn.

Chú ý:
- Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.
- Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học các môn khác chỉ được phép hủy khi có yêu cầu trước khi bắt đầu vào học (trước ngày 27/11/2015). Sau thời gian trên bộ môn sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.


BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ - KHOA CNTT