Announcements

Thông báo v/v đăng kí học lại các môn thuộc học kì 2, năm học 2015-2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn thuộc học kì 2, năm học 2015-2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 29 December 2015, 3:48 PM
 

Sinh viên (SV) cần thực hiện các bước sau để đăng ký học lại các môn học thuộc học kỳ II, năm học 2015-2016.

Bước 1 (deadline 31/12/2015):

Sinh viên vào FIT Portal tại địa chỉ dưới đây, chọn các môn học muốn học lại và enrol vào môn học: 

http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=9

Key để enrol: relearn-spring-2016

Thời hạn đăng kí: từ ngày 24/12/2015 đến ngày 31/12/2015.

Lưu ý: sau thời hạn trên, SV nào không đăng kí qua FIT portal sẽ phải học lại vào các năm sau.

Bước 2 (deadline 04/01/2016)

Khoa CNTT tổng hợp danh sách sinh viên đã đăng ký học lại gửi phòng Tài chính kế toán (P.TCKT).

Bước 3 (deadline 11/01/2016)

Từ ngày 05/01 - 11/01/2016, SV phải nộp tiền học lại tại P.TCKT để hoàn thành việc đăng ký. Sau ngày 11/01/2016 SV nào chưa nộp tiền học lại thì coi như SV đó chưa đăng ký học lại.


(Edited by Admin User - original submission Tuesday, 29 December 2015, 3:46 PM)