Announcements

Thông báo v/v đăng kí thực tập tốt nghiệp

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí thực tập tốt nghiệp
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 30 December 2015, 3:17 PM
 

Gửi tới: SV K12

Đề nghị SV K12 có mặt đầy đủ và đúng giờ tại buổi phổ biến thủ tục đăng kí thực tập tốt nghiệp lúc 14h chiều ngày 05/01/2016 tại P.608C.