Tin học cơ sở

Mở lớp Tin học cơ sở (THCS) đợt 2 bổ sung năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Mở lớp Tin học cơ sở (THCS) đợt 2 bổ sung năm học 2015 - 2016
by Quân Đặng Đình - Monday, 22 February 2016, 10:17 AM
 

Bộ môn THCS thông báo tổ chức cho sinh viên đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 2 bổ sung năm học 2015 - 2016. Thời gian đăng ký từ 9h00 ngày 29/02/2016 đến 16h00 ngày 04/3/2016.

Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin có kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học môn Tin học cơ sởđợt 2 bổ sung năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Thời gian:

-     Nhận đăng ký online: Từ  29/02/2016 đến 04/3/2016

-     Nhận đơn đăng ký học lại: Từ  22/02/2016  đến 04/03/2016

-     Thời gian học: Từ 07/3/2016 đến 03/6/2016

Trong đó:

-     Các lớp học liên tục trong 12 tuần, mỗi tuần học 01 buổi trực tiếp trên phòng máy.

2. Đối tượng đăng ký

-     Sinh viên chưa học hoặc học lại THCS của các khoa tiếng và chuyên ngành.

3. Thủ tục đăng ký

-     Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).

-     Nộp đơn đăng ký học lại theo thời gian nói trên tại văn phòng Khoa CNTT - P.210C.

4. Thông tin hỗ trợ

-     Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn.

-     Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website: http://fit.hanu.edu.vn hoặc gửi email về: thcs@hanu.edu.vn.

 

Chú ý:

-     Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.

-     Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học trên lớp sẽ được hủy khi có yêu cầu trước ngày bắt đầu học (29/02/2016). Sau thời gian trên bộ môn sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.