Tin học cơ sở

Mở lớp Tin học cơ sở (THCS) đợt 3 năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Mở lớp Tin học cơ sở (THCS) đợt 3 năm học 2015 - 2016
by Quân Đặng Đình - Wednesday, 2 March 2016, 3:29 PM
 

Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy cùng nguyện vọng của sinh viên, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin lên kế hoạch mở lớp đợt 3 năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Thời gian:
- Nhận đăng ký: Từ 7/3/2016 đến 11/3/2016
- Thời gian học: Từ 14/3/2016 đến 3/6/2016

Các lớp học liên tục trong 12 tuần, 01 buổi/tuần
trực tiếp trên phòng máy.

2. Đối tượng đăng ký
:
- Sinh viên chưa học hoặc học lại môn THCS của các khoa tiếng và chuyên ngành.

3. Thủ tục đăng ký:
- Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).
- Đối với sinh viên học lại, đề nghị các bạn in và nộp đơn theo mẫu sau: https://www.dropbox.com/s/vn1qnzbicuc1evv/Don_xin_hoc_lai_THCS.doc?dl=1

4. Thông tin hỗ trợ:

- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn

- Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website:http://fit.hanu.vn hoặc gửi email về: thcs@hanu.edu.vn

Chú ý:
- Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.
- Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học trên lớp sẽ được hủy nếu sinh viên nộp đơn yêu cầu cầu trước ngày bắt đầu học (trước ngày 14/3/2016). Sau thời gian trên, Bộ môn THCS không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.

- Sinh viên học lại sẽ được thông báo nộp phí học lại trên http://daotao.hanu.vn và thông báo trực tiếp từ giáo viên.

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ - KHOA CNTT