Announcements

Thông báo danh sách SV K12 nợ học phí

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo danh sách SV K12 nợ học phí
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 2 June 2016, 4:17 PM
 

Đề nghị các sinh viên khóa 12 còn nợ học phí khẩn trương đóng học phí theo quy định.