Announcements

Bộ môn GDTC thông báo điểm Thể dục K12

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Bộ môn GDTC thông báo điểm Thể dục K12
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 3 June 2016, 8:27 AM
 

Bộ môn GDTC thông báo điểm Thể dục sau khi giải quyết thắc mắc về điểm của SV K12 (danh sách đính kèm).