Announcements

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2016

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2016
by Quân Đặng Đình - Friday, 3 June 2016, 3:21 PM
 

(update) Graduation list of foreign students (Azat)

Trong các file đính kèm là danh sách sinh viên từ khóa 07 đến khóa 12 sẽ tốt nghiệp trong đợt này. Điểm tổng hợp trong bản này đã được kiểm tra và đơn các thắc mắc đã được giải quyết từ trước đó. Nếu có thắc mắc gì thêm, đề nghị sinh viên liên hệ với VP khoa CNTT trong ngày hôm nay (03/6/2016).