Announcements

Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp cho Thư viện

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp cho Thư viện
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 7 June 2016, 3:57 PM
 

Đề nghị 4 sinh viên k12 làm khóa luận TN nộp khoá luận tốt nghiệp cho Thư viện theo yêu cầu sau:

1. 2 bản đóng bìa cứng

2. 01 đĩa CD ghi nội dung đúng với bản cứng.

Thời hạn nộp: trước 15h chiều thứ Tư, ngày 08/6/2016.

Địa điểm nộp: Tầng 1, Thư viện trường ĐH Hà Nội (gặp cô Tú)

Lưu ý: việc nộp khóa luận này là bắt buộc đối với SV để được công nhận TN.