Research & Development

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka

 
 
Picture of Tuấn Vũ Minh
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka
by Tuấn Vũ Minh - Tuesday, 19 July 2016, 11:33 PM
 
Gửi các em sinh viên,
Thành đoàn thành phố HCM và Trường ĐHQG tp HCM phối hợp tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka.
Theo thông báo của phòng Quản lý khoa học, các em sinh viên có thể tham gia và gửi công trình trước ngày 10 tháng 9 năm 2016 để phòng kịp làm thủ tục gửi dự thi (Trước ngày 30.9.2016).
Thông tin chi tiết sinh viên có thể xem tại file đính kèm.

Trân trọng,
Vũ Minh Tuấn.