Announcements

Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 30 August 2016, 4:19 PM
 

Do số lượng SV đăng kí học một số môn quá ít, không đủ để mở lớp học lại riêng nên SV đăng kí học lại các môn học kì 1, năm học 2015-2016 sẽ học lại theo lịch trình sau:

1. Các môn PCP, POS, IPG: học lại cùng  C15, từ ngày 12/9/2016 (SV xem TKB để biết lịch học của C15 trên Fit portal).

2. Các môn AIW, NSE: học lại cùng C13, C14, từ ngày 25/8/2016 (các lớp hiện đang học, SV học lại được phép chọn lớp phù hợp với lịch học của mình). 

3. Các môn ISD, DMP, AIT, SAD: học lại theo lớp riêng, đợt 1 từ thứ 7, ngày 10/9/2016 (xem TKB đính kèm).

4. Các môn ALG, SAD, CAL, SS1, SEG, EBZ: học lại theo lớp riêng, đợt 2 từ thứ 7, ngày 15/10/2016 (xem TKB đính kèm).

5. Môn IPT: SV chưa nộp BCTT từ kì trước yêu cầu nộp Báo cáo thực tập tại VPK.

Tạm thời, Khoa cho phép SV chưa nộp học phí học lại được đi học lại bình thường và được gia hạn nộp đến hết ngày 30/9/2016 (hạn cuối cùng)